Susisiekimas

Susisiekimas

Susisiekimo sistemos optimizavimas.

Transporto paslaugų, susijusių su darbo jėgos pervežimu, plėtra.