Profesinis rengimas

Profesinis rengimas

Profesinio rengimo sistemos pertvarkymas, naudojant dualinio mokymo sistemą.

Dualinę profesinio mokymo sistemą sudaro dvi dalys:

1. Teorinė dalis (1/3) profesinio mokymo įstaigoje.

2. Praktinė dalis (2/3) įmonėje.