Klasteris

Klasteris

 • Regiono įmonių, mokslo ir studijų institucijų bei viešojo sektoriaus subjektų laisvanoriška santalka, funkcionuojanti partnerystės principu, kurios nariai, veikdami kartu siekia padidinti sukuriamą pridėtinę vertę.
 • Klasterio dalyvių veiklų sritys:
  • Informacija ir komunikacija;
  • Bendradarbiavimas;
  • Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas;
  • Inovacijos ir technologijos;
  • Bendra rinkodara;
  • Tarptautinė plėtra, partnerystė su kitais klasteriais;
 • Klasterio tikslai:
  • Didinti konkurencingumą, efektyvinant vertės kūrimo grandinę, nukreipiant veiklas į bendrų produktų kūrimą, eksporto didinimą;
  • Didinti konkurencingumą, kuriant aukštesnės pridėtinės vertės produktus bei įsijungiant į tarptautinius MTEPI tinklus (moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos).