Investicinis fondas

Investicinis fondas

Regioniniai projektai, įgyvendinami finansinės inžinerijos pagrindu.

 

Marijampolės regiono investicinis fondas (MRIF) – tai Vidaus reikalų, Ūkio, Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijų bei Marijampolės apskrities savivaldybių įsteigta, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojama finansinė priemonė.

 

Pagrindinis fondo tikslas – Pilotinės regioninės programos „M 4.0“ įgyvendinimas.

 

Fondo siekiami rezultatai –  MRIF siekia prisidėti prie stebėsenos rodiklių pasiekimo.