Makroekonomika

Makroekonomika

admin Makroekonomika

Makroekonomikos rodikliai.

Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra vienas iš pagrindinių rodiklių, rodančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį.

Materialinės investicijos (MI) – tai investicijos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui sukurti, įsigyti ar padidinti jo vertę.

Investicijos yra indėlis į ekonominę gerovę. Esant ribotiems kapitalo ištekliams Lietuvoje, tiesioginės užsienio investicijos (TUI) yra labai efektyvios, skatinant gamybos augimą, eksportą, keliant prekių ir paslaugų kokybę, kuriant naujas darbo vietas ir padedant įmonėms sėkmingiau konkuruoti laisvosios rinkos sąlygomis. Investicijos yra vienas pagrindinių verslo renovacijos veiksnių, sudarantis galimybes diegti modernias technologijas, įgyvendinti naujas ir pažangias vadybos idėjas.