S P E C I A L I Z A C I J A

Svarbiausi faktai

Marijampolės apskrities statistiniai duomenys (šaltinis Lietuvos Statistikos Departamentas)

0

Gyventojų skaičius 2020 m. sausio 1 d.

0

Veikiančių įmonių skaičius 2020 m. sausio 1 d.

0

Vidutis darbo užmokestis 2019K3 (Eur, neto)

0

Lietuviškų prekių eksportas 2018 m. (mln. Eur)

P O T E N C I A L A S

Klasteris

(daugiau…)

Investicinės zonos

(daugiau…)

Transporto koridoriai

(daugiau…)

Investicinis fondas

(daugiau…)

Apie projektą

TIKSLAS - stiprinti Sūduvos regioną. TERITORIJA - Marijampolės apskritis: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybės. LAIKOTARPIS - 2020-2030 metai

ŽENKLAS / BRAND